آموزش سئو با استفاده از ساختار سایت

آموزش سئو با استفاده از ساختار سایت

 

‫ پس از پیاده سازی‬ کلیدواژه ها در وب سایت‬ باید ساختار صفحه ای که‬ قصد داریم داشته باشیم و چگونگی‬ رسیدگی به آن را درک کنیم.‬ ساختار صفحه برای موتورهای جستجو در سئو نیز اهمیت دارد.‬ وقتی آنها کد را دانلود میکنند، کد را بر اساس‬ ساختاری که در برنامه نویسی ظاهر میشود تحلیل میکنند.‬ وقتی ما در مسیردهی وب سایت کار میکنیم‬ در کد نمایش می یابد و‬ موتورهای جستجو به راحتی آن را میبینند،‬ بنابراین وقتی که ما در مورد‬ اضافه کردن کلیدواژه ها صحبت میکنیم‬ چیزی که میخواهیم بررسی کنیم‬ این است که مطمئن شویم‬ از واژه های با معنا برای جستجوی مردم استفاده کنیم‬ که به صورتی واضح و قابل درک باشد.‬ هدر ها مانند سرتیتر هستند‬ و مانند روزنامه یک سرتیتر‬ بزرگ دارند و بعد از آن‬ چندین سرتیتر کوچک هم اندازه در زیر آن قرار دارد‬ .ما میتوانیم سایز این سرتیتر ها‬ را تعیین کنیم و این مهم است‬ که h1‬ برای سرتیتر اصلی، h2‬ برای زیرهدر ، h3 برای‬ هدرهای کوچک و غیره در نظر گرفته شود. H1، h2 و h3 هدرهای نمونه هستند.

ساختار سایت در سئو سایت با فوتر

‬ فوتر معمولا به صفحات دیگر وب سایت لینک میکند‬ و در اینجا لینکهای مهم همچون‬ اطلاعات تماس شرکت، اطلاعات مهم،آدرس و شماره تلفن قرار میگیرد.‬ تکرار میکنم، موتور جستجو به راحتی میتواند فوتر و اطلاعات‬ موجود در آن را شناسایی کند چون‬ در تمامی صفحات وب سایت تکرار میشوند‬ به همین علت است که فوتر نام دارد و‬ موتور جستجو با لینکها به‬ شکل متفاوتی به نسبت مسیریاب‬ رفتار میکنند. همچنین با این لینکها به نسبت لینکهای موجود در‬ محتوای صفحه نیز رفتار متفاوتی دارند‬ چون آنها محتوای ویراستاری در نظر گرفته میشوند.‬ لینکهای فوتر و مسیریاب به عنوان‬ لینکهای مسیر دهی در نظر گرفته میشوند‬ و با آنها به صورت متفاوتی‬ رفتار می‌شود چون آنها در تمامی صفحات تکرار شده اند. این فایده زیادی دارد وقتی که ما در مورد محتوا صحبت میکنیم‬ این چیزی است که به دنبالش‬ هستیم. ما میخواهیم بببینم که‬ چطور به اطلاعات دیگر لینک میکنیم‬ و همانطور که گفتم صفحه، لینک‬ ارتباط بسیاری را با خود دارد‬ چون آنها ویراستاری شده هستند‬. به عبارت دیگر ما در مورد محتوا می نویسیم‬ و به جزئیات مناسبی که‬ اطلاعات مورد نیاز کاربران را در‬ اختیارشان قرار میدهد لینک میکنیم.‬ همچنین هر مولتی مدیایی‬ همچون ویدئو، تصویر، پادکست هر چیزی که‬ فراتر از متد متنی اطلاعات ارتباطی‬ باشد از این جمله است.‬ مدیای شما میتواند توسط کلیدواژه ها نیز بهینه سازی گردد‬ بنابراین وقتی که به ارزیابی صفحه‬ میپردازیم باید ساختار صفحه را درک کنید‬ و بدانید که باید چطور از‫ هر چیزی استفاده کنید تا‬ کلیدواژه ها را در نواحی مرتبط سایت‬ قرار دهید و از آنها به‬ عنوان راهی برای ارسال اطلاعات روشن استفاده نمایید.‬ اطلاعاتی برای جستجوگران و البته موتور جستجو‬ و تمامی اینها توسط موتور جستجو‬ میتواند به طور مجزا بررسی شده‬ و ارزیابی گردند ولی آنها ابزارهایی در دسترس برای‬ به کار بردن کلیدواژه ها در‬ محتوا روشن سازی بهینه سازی وب سایت میباشند‬‬‬.