سلام مطلب خوبی بود روز به روز استفاده از موتورهای جستجو به خاطر سهولت بیشتر میشد و بیشترین کاربران از گوگل استفاده میکنند.