اهمیت اطلاعات محل برای سئو

اهمیت اطلاعات محل برای سئو

 

اگر موقعیت برای وب سایت شما‬ اهمیت دارد، اگر سایت شما‬ یک فروشگاه ابزار آلات را تبلیغ‬ میکند پس باید چیزهای دیگری را نیز در نظر بگیرید.‬ شما باید مطمئن شوید که موتور‬ جستجو محل قرار گیری کسب و کار شما را میداند‬ که میتواند وب سایت شما را‬ با یک موقعیت مشخصی مربوط سازد.‬ اول اینکه شما باید از تگهای متایجغرافیایی استفاده کنید.‬ گوگل از این تگها استفاده نمیکند‬ ولی بینگ اینکار را میکند‬ و شما میتوانید خیلی سریع و آسان تگها را بسازید‬ و شما میتوانید آنها را در‬ بالای هر صفحه قرار دهید.

اطلاعات محل در سئو توسط Geotag

‬ ‘geotag generators’ را‬ جستجو کنید و سرویسهایی همچون ‬ geo-tag.de را پیدا نمایید،‬ به این صورت سایت موقعیت شما‬ را در نقشه پیدا میکند‬ و سیستم تگها را در اختیار شما قرار میدهد‬. آنها را در صفحه کپی کنید‬، آدرس و کد پستی خود را‬ در تمامی صفحات سایت قرار دهید.‬ مطمئن شوید که آدرس ما با‬ آدرس استفاده شده در دایرکتوری‬ محلی هماهنگی دارد.‬ یک جای خوب برای قرار دادن آدرسها فوتر است ولی‬ شما باید آدرس را دربالای صفحات نیز قرار دهید.‬ حتی در هدر و در متنی ‫قابل خواندن نه در تصویر‬ یا در تگ h1‬. شما باید همچنین یک صفحه ارتباط‬ با ما یا صفحه موقعیت برای تما‫می موقعیت هایتان داشته باشید.‬ اگر شما پنج محل کار مختلف‬ دارید پنج صفحه مختلف بسازید و‬ اطلاعات آدرس و نوع کسب و‬ کار را در محلهای مهم‬ مثل تگ عنوان، تگ h1‬ و آدرس قرار دهید‬. حتما کلیدواژه های مرتبط با کسب‬ و کار را در صفحه ی ارتباط با ‫ما قرار دهید‬ بسیاری از شرکتها صفحه ای با‬ کلیدواژه ها ولی بدون اطلاعات محل کار ‬ و یا با اطلاعات محل کار را‬ دارند ولی کلیدواژه ای نگذاشته اند.‬ شما باید از ترکیب هر دو در صفحه استفاده نمایید.‬ البته بسیاری از کسب و کارها چندین موقعیت دارند،‬ اگر شما لوله کش هستید شما میتوانید‬ کلمه تهران و کرج ‬ را نیز اضافه کنید،‬ به این صورت اطلاعات مرتبط با‬ این محلها را نیز باید در سایت قرار دهید.‬

برخی از افراد محلهای کارشان را‬ در فوتر قرار میدهند‬ که شامل نام این نواحی میشود‬ این مشکلی ندارد ولی در آن زیاده روی نکنید.‬ برای نمونه گاها میبینم افرادی لیستی از محله های کوچک‬ اطراف ناحیه مترو را میسازند که‬ در نهایت لیستی بلند از نامها را خواهند داشت‬ این خوب نیست چون از نظر‫ موتور جستجو این به نظر‬ لیستی از کلمات کلیدی می آید،‬ بنابراین ممکن است ارزش کافی را‬ نداشته باشد ولی همچنین لازم نیست چون‬‬‬‬‬‬ مردم در ترکیب با نام همسایه‬ ها جستجو را انجام نمیدهند‬ برخی از افراد ممکن است “لوله کش در تهران”را جستجو کنند‬ ولی آنها با استفاده از عبارتهای‫ موقعیتهای همسایه جستجو نمیکنند بنابراین شما به لیستی از نامها نیاز ندارید‬ چون در نهایت به لیستی میرسید‬ که برای موتورهای جستجو واضح نیست‬. از زوم خارج شوید تا همسایگیهای‬ کوچک ناپدید شود و از عبارتهای قابل توجه تری‬ استفاده کنید که با آن مردم جستجو میکنند.‬ همچنین چند صفحه موقعیت بسازید که هر کدام‬ برای شهر خاصی باشد.

تنها یک صفحه نسازید و اسم شهر را بگذارید.‬ هر صفحه باید حاوی محتوای متفاوتی باشد‬ در نهایت عبارتهای موقعیت ها در‬ زمان ساختن لینک را در‬ خارج و داخل سایت فراموش نکنید‬. اگر شما لوله کشی در تهران هستید شما نیاز به ‘لوله کش’‬ یا ‘لوله کش در تهران’ در متن ‬عطفی دارید.‬ نتایج جستجوی محلی بیش از موتور جستجو اهمیت می یابد پس‬ سعی کنید از نتایج مرتبط استفاده نمایید.‬ اگر میخواهید برای این نوع از جستجوها ظاهر شوید‬ شما نباید بهینه سازی محلی را نادیده بگیرید‬‬‬‬‬. باید یادآور شوم که در بعضی مواقع شاید نیاز نباشد که شما همچین کاری بکنید. در ابتدا باید ببینید که استراتژی سئو و بهینه سازی سایت شما چه می باشد و پس از آن اقدام کنید.