اهمیت ثبت لینک در دایرکتوری برای سئو

اهمیت ثبت لینک در دایرکتوری برای سئو

 

برای درک اهمیت لینکها باید مشکلی که توسط لینکها‬، موتورهای جستجو حل میکنند را درک نمایید‬‬. برای بسیاری از ما امروزه تصور ‬جهان بدون شبکه گسترده جهانی اینترنت سخت است ولی‬ تا اواخر سال ۱۹۹۳ تنها ۶۰۰‬‬ وب سایت در جهان وجود داشت‬ و اکثر وب سایتها بسیار کم محتوا بودند‬ و هر کدام تنها چند صفحه را شامل می شدند‬‬. در آگوست آن سال، وقتی که‬ تنها چند صد وب سایت وجود داشت‬ یک نویسنده مشهور کتابهای کامپیوتر به‬‬ نام O’Reilly and Associates‬ اولین سایت تجاری را ایجاد کرد.‬ سایت GNN یا‬ Global Network Navigator‬ ‬اکثر محتویات آن مبتنی بر یک کاتالوگ اینترنتی بودند.‬ در واقع آن مانند یک مجله‬ کاغذی بود که بر اینترنت منتشر شده بود‬‬. در سپتامبر همان سال سایت دیگری به نام‬ W3 Catalogبه وجود آمد.‬ در ژانویه ۱۹۹۴ وقتی که تنها‬ ۶۰۰ وب سایت وجود داشت سایت‬ راهنمای David و Jerry‬ برای World Wide We‬ به وجود آمد‬. نام این سایت Yahoo‬ بود که در نهایت‬‬ تبدیل به محبوبترین سایت و دایرکتوری جستجوی جهان تبدیل شد‬. اینها همگی دایرکتوریهای وب بودند‬ به عبارت دیگر لیستی از وب‬‬ سایتها به همراه اطلاعات اندکی از محتویات سایت بودند. در اوایل خوب بود ولی وب‬ اطلاعات زیادی را شامل نمیشد‬‬ ولی با رشد وب آنها نیز بزرگتر شدند.‬

کار موتور های جستجو

اگر قصد دارید که قطعه ای‬ از شکسپیر را پیدا کنید یک دایرکتوری سایتهایی که‬‬ آن اطلاعات را شامل میشود را‫ در اختیارتان قرار میدهند ولی‬ چیزی که در هر سایت قرار دارد را نشان نمیدهند‬‬‬. آن تنها سایت را به شما‬ معرفی میکند و بررسی اطلاعات موجود در آن‬ به عهده ی شما قرار دارد‬ بنابراین مرحله بعد موتورهای جستجو بودند‬. سیستمی که فهرستی از صفحات هر سایت به وجود‫ می آورد. در اوایل موتورهای جستجو ساده ی‬‬‬ مختلفی وجود داشتند ولی احتمالا اولین‬ موتور جستجوی واقعی، سیستم که به‫ شما اجازه میداد که در بین متن‬موجود در وب سایت های فهرست شده‬ جستجو نمایید WebCrawler‬ بود که در آپریل سال ۱۹۹۴ ایجاد شد‬. این دایرکتوری اطلاعاتی ابتدایی در مورد سایت ارائه میکرد‬ البته این موتور جستجو کاربر را‬ قادر میساخت تا بین صفحات مختلف سایت جستجو نماید‬ در ۱۹۹۵ و چند سال بعد‬ از آن موتورهای جستجوی دیگری نیز ظاهر شدند‬‫Magellan، Excite، Infoseek،‫HotBot، Northern Light‬‬‬‬‬ و البته AltaVista که‬ در سال ۱۹۹۵ محبوبیت بسیاری یافت‬ و در نهایت در سال ۱۹۹۸ گوگل به میدان آمد.‬ در پایان آن دهه موتورهای جستجو تبدیل به آینده شدند‬ و کم و بیش موتورهای جستجو‬ تمامی دایرکتوری ها را احاطه کردند‬ حتی یاهو نیز به موتور جستجو تبدیل شد‬. در سال ۲۰۰۰ یاهو از ایندکس‬ گوگل برای تهیه نتایج جستجو برای یاهو استفاده کرد‬ و سپس دایرکتورهای خودشان را از‬ صفحه کاهش دادند تا در نهایت کاملا حذف شدند البته دایرکتوری یاهو امروز نیز وجود‬ دارد ولی اکثر کاربران اطلاعی از مکان آن ندارند‬ ولی موتورهای جستجو مشکلات خودشان را دارند.‬ وقتی که فضای وب به تعدادی‫ بالغ بر دو تا سه میلیون‬‬‬ وب سایت و صدها میلیون صفحه رسید‬ در زمانی که گوگل به میدان‬ وارد شد مرتب کردن این مقدار داده بسیار سخت شده بود‬. گوگل از یک ایده ی انقلابی‫ استفاده کرد و به این صورت‬ شما میتوانستید موضوع صفحه وب را بفهمید‬ و آن را با عبارت جستجو‬‬‬ی خود انطباق دهید و دیگر نیازی‬ نبود که صفحات را خودتان بررسی نمایید.‬ آنها لینکهایی میتوانستند درون صفحاتی که‬ شما پیدا کرده اید باشند ولی‬ حتی میتوانستند به صفحاتی از وبسایتهای‬ دیگر اشاره کنند.