بهینه سازی محتوای سایت برای سئو

بهینه سازی محتوای سایت برای سئو

فرایند بهینه سازی محتوا برای ارتقای کیفی و ارتباطی محتویات سایت انجام میگردد. ما در مورد چند چیز که‬ باعث میشود موتورهای جستجو و کاربران‬ محتوایی را خوب تفسیر کنند صحبت کردیم‬ ولی اول از همه، قصد دارم‫ چند مثال برایتان بزنم‬ که چطور من و شما به عنوان انسانها‬ میتوانید یک قطعه محتوا را بخوانیم‬ و موضوع آن را بفهمیم‬. به مثال سفر در کالیفرنیا میپردازیم‬‬‬. ‫فرض میکنیم که فردی به ما‬ یک سند تک صفحه داده است‫ و به ما گفته که‬ این سند در مورد سفر در در کالیفرنیا است.‬ ما متنی در مورد نقاط برجسته ی‬ ساحل غربی ایالت متحده میخوانیم، چند عکس از ساحل و اقیانوس‬ میبینیم و در مورد قوانین پارک کردن در‬ کنار آزاد راه ها میخوانیم‬. ممکن است این در مورد سفر‬ در کالیفرنیا باشد ولی خواندن سند چندان روشن نیست. صفحه را میبندید و احتمالا دلسرد میشوید‬ حتی اگر عبارت ” سفر در‬ کالیفرنیا ” در متن اینجا استفاده شده باشد‬ و شرحی از داستان وجود داشته‬ باشد ولی هیچ قالب مرکزی بر‫ای تمرکز در آن دیده نشده است‬. هم موتورهای جستجو و هم مردم‬ انتظار وضوح و کیفیت را از صفحات وب دارند‬ انها میخواهد بدون لحظه ای درنگ‬ موضوع محتویات صفحه را در یابند‬ و مهمتر از آن، میخواهند بتوانند به محتوا اعتماد کنند.

دلیل اصلی بهینه سازی محتوا

‬ اگر من از شما بخواهم که‬ منبعی در مورد سفر در کالیفرنیا پیدا کنید‬ و صفحه ای برایم بیاورید که‬ حاوی چند عبارت و متن باشد‬ که ارتباطی به نقاط برجسته و ایالت کالیفرنیا نداشته نباشد‬ دفعه ی بعد دیگر از شما درخواستی نمیکنم‬ و یا اینکه اگر درخواست کنم دیگر به شما اطمینان نمیکنم‬ از طرف دیگر، اگر شما محتوایی‬ قابل توجه در اختیارم قرار دهید‬ که توصیفی از سفر در نقاط‬ برجسته ی کالیفرنیا با نقشه ها، راهنماهای پیمایش‬ توصیفی از زندگی جانوری و گیاهی‬ کالیفرنیا را همراه داشته باشد‬ و نظرات دیگر مسافرین از این‬ سفر در کالیفرنیا را در خود جای داده باشد‬ بعدا سوالهای بیشتری در موردش از شما میپرسم‬ و به پاسخهای شما اعتماد میکنم‬ و در جهان اینترنت وقتی مردم‬ محتوایی که میخواهند را پیدا میکنند، به اشتراکش میگذارند موتورهای جستجو بسیاری از این به اشتراک گزاری ها را پیدا میکنند و ان را به عنوان نشانه ای از اعتماد در نظر میگیرند و با نمایش بیشتر شما به شما پاداش میدهد‬. وقتی که به بهینه سازی محتوا‫ میپردازید ، توجه داشته باشید‬ که ما محتوای خود را بهینه سازی میکنیم‬ تا از کاربران و. موتورهای جستجو امتیاز بگیریم و‬ ما تمرکز خود را بر قالبها و ایجاد اعتماد میگذاریم‬.‬‬‬‬ مبحث بهینه سازی محتوا در مورد انواع محتوا صدق می کند و این طرز فکر باید در مورد تمام محتوا ها در نظر گرفته شود.