تاثیر نام برند در سئو سایت

تاثیر نام برند در سئو سایت

این چیزی است که من جدیدا عقیده خود را نسبت به آن عوض کرده ام (سئو حیوانی است که دائما در حال تکامل می باشد!).

اساساً بر این عقیده هستم که از برند خود پس از عنوان صفحه استفاده کنید (در عنوان صفحه تان).

این روزها تحت هر شرایطی گوگل بصورت خودکار نام/برند سایت شما را در بیشتر SERPها اضافه می کند ، بنابراین دیدگاه بنده بر این است که دیگر نیازی به قرار دادن برند/نام سایت در تگ عنوان نیست و بیشتر معتقدم که بایستی فقط از نام مقاله یا محصول برای تگ عنوان استفاده نمود.

برای این که گیج نشوید یک بار دیگر ساده تر می گویم :

در عنوان صفحه اصلی سایت حتما نام برند خود را قرار دهید و در صفحات داخلی فقط و فقط عنوان اصلی همان صفحه را قرار دهید (گوگل خودش از طریق صفحه اصلی سایت شما برندتان را شناسایی می کند و به آخر حدود ۹۸% عنوان های صفحات داخلی آن را می افزاید)