ثروتمند کیست؟

ثروتمند کیست؟

ثروتمند کسی است که تمامی امکانات لازم را برای یک زندگی پربار در دست دارد. هیچ انسانی نمی‌تواند بدون  پول فراوان، تمامی نیازهای خود را بر آورده سازد.

امروزه زندگی بسیار پیشرفته و پیچیده شده است و هر زن  و مرد معمولی برای رسیدن به خواسته‌های خود به ثروت زیادی نیاز دارد.

گرایش و میل ذاتی هر انسان، تبدیل‌شدن به آن چیزی است که قابلیت‌های آن در درون وی به امانت نهاده شده است. ما باید بپذیریم که خواهان آن بودنی هستیم که می‌توانیم باشیم.

رازهای  ثروت

ثروتمند شدن در زندگی

در مدح  فقر هر چقدر هم مدیحه‌سرایی شود این حقیقت هم‌چنان به قوت خود باقی خواهد ماند که داشتن یک زندگی کامل و توأم با موفقیت بدون کسب ثروت امکان‌پذیر نیست.

هیچ انسانی بدون در اختیار داشتن  پول فراوان نمی‌تواند به بالاترین درجه‌ی رشد روحی و یا شکوفایی استعدادهای خود برسد.

انسان برای رشد روحی و شکوفایی استعدادهایش به امکاناتی نیاز دارد که بدون پول نمی‌تواند آن‌ها را تهیه کند.

جامعه‌ی انسانی طوری سازمان‌دهی شده است که مالکیت و استفاده از این امکانات صرفاً از طریق پول ممکن است. لذا علم ثروت‌اندوزی را می‌توان پایه و اساس تمامی پیشرفت‌های بشری دانست.

 

هدف از زندگی، رشد و بالندگی است و حق هر موجود زنده‌ای است که قابلیت‌های خود را تا حد امکان رشد دهد.

حق حیات در انسان به این معنا است که او حق دارد از تمامی امکاناتِ ممکن به‌طور آزادانه و نامحدود در جهت رشد و بالندگی جسمی، روحی و ذهنی استفاده کند یا به ‌بیان‌دیگر او حق دارد که ثروتمند باشد.

 

دانلود  ویدیو رایگان مرتبط : چگونه با قانون جذب ثروتمند شویم؟

معنی واقعی ثروتمند بودن

قناعت به کمی نیست. هرکس که بتواند از امکانات بیش‌تری استفاده کند و لذت ببرد نباید به کم قانع باشد. هدف از خلق طبیعت، شکوفایی و بالندگی و رشد حیات است و هر انسانی باید بتواند هر آن‌چه را که به قدرتِ شکوه، زیبایی و زندگی پربار و غنی مربوط می‌شود در اختیار داشته باشد و قناعت به کم‌تر از آن گناه است.

ثروتمند کسی است که تمامی امکانات لازم را برای یک زندگی پربار در دست دارد. هیچ انسانی نمی‌تواند بدون  پول فراوان، تمامی نیازهای خود را بر آورده سازد.

امروزه زندگی بسیار پیشرفته و پیچیده شده است و هر زن  و مرد معمولی برای رسیدن به خواسته‌های خود به ثروت زیادی نیاز دارد.

گرایش و میل ذاتی هر انسان، تبدیل‌شدن به آن چیزی است که قابلیت‌های آن در درون وی به امانت نهاده شده است. ما باید بپذیریم که خواهان آن بودنی هستیم که می‌توانیم باشیم.

معنای موفقیت در ثروتمند شدن

در زندگی این است که همان چیزی شویم که می‌توانیم و می‌خواهیم. و این کار را می‌توانیم با استفاده از امکاناتی انجام داد که ثروت امکان خریداری آن‌ها را به ما می‌دهد. درک و شناخت علم ثروت‌اندوزی از ضروری‌ترین دانش‌ها است.

هیچ اشکالی ندارد اگر که بخواهید ثروتمند شوید. تمایل به ثروت در واقع گرایش به زندگی غنی‌تر، پربارتر و سرشارتر است که این میل قابل‌ تحسین و ستایش است.

 

انسانی که فاقد یک زندگی پربار است انسانی غیرطبیعی است. کسی که نخواهد در جهت رسیدن به خواسته‌ی خود پول کافی در دست داشته باشد غیرطبیعی است.

 

انسان با سه انگیزه و هدف زندگی می‌کند. ما برای جسم، ذهن و روح خود زندگی می‌کنیم. هیچ‌کدام از موارد فوق بر دیگری برتر یا مقدس‌تر نیستند. همگی به یک اندازه مطلوب هستند وحیات پربار در هر کدام از سه عرصه‌ی جسم، روح و ذهن در گرو تجلی پربار آن دو عرصه‌ی دیگر است.

 

درست و شرافتمندانه نیست صرفاً  در خدمت روح زندگی کرد و جسم و ذهن را به کناری گذاشت. زندگی کردن در خدمت ذهن و نادیده گرفتن نیازهای جسمی و روحی نیز خطا است. همگی با پیامدهای نفرت‌انگیز حیاتِ صرفاً جسمانی و انکار نیازهای روحانی و ذهنی آشنا هستیم.

حیات واقعی به معنای تجلی کامل آن چیزهایی است که انسان بتواند با استفاده از جسم، ذهن و روح  خود  به عرصه برساند.هیچ انسان پیش از آن‌که جسم‌اش در تمامی کارکردهای خود به کمال نرسیده باشد به سعادت واقعی و رضایت نمی‌رسد.

همین مطلب درباره‌ی روح  و ذهن هم صادق است. در جایی‌که احتمال به ظهور نرسیده‌ای وجود دارد و یا بالقوه‌ای بالفعل نشده است، میل ارضاء نشده‌ای وجود خواهد داشت و این میل همان احتمالی است که می‌خواهد متجلی شود و یا بالقوه‌ای است که در طلب به فعلیت درآمدن است.

انسان نمی‌تواند بدون غذای مناسب و لباس راحت و سرپناه گرم و رهایی از رنج  و زحمتِ طاقت‌فرسای کار جسمی حیات کاملی را تجربه کند.

استراحت و تفریح در یک حیات کامل جسمی ضروری است. انسان نمی‌تواند بدون کتاب و زمانی کافی برای مطالعه و داشتن فرصت سفر و هم‌چنین داشتن دوستانی که از لحاظ عقلی او را رشد دهند، یک حیات کامل ذهنی را تجربه کند و ثروتمند شود

دانلود مقاله مرتبط : علم ثروتمندی

برای یک حیات کامل ذهنی باید تفریحات عقلی در اختیار داشت تا ثروتمند شد

ثروت‌اندوزی باید بتوان آثار هنری زیبا را در اطراف دید و آن‌ها را ستود. حیاتِ روحی کامل، نیازمند عشق‌ورزی است و فقر مانع از تجلی عشق می‌شود.

 

بالاترین درجه‌ی سعادت روحی در انسان زمانی است که بتواند هدیه‌ای را به عزیزانش تقدیم کند. عالی‌ترین و طبیعی ترین تجلی عشق در بخشش است .

انسانی که نتواند هدیه‌ای را ببخشد نمی‌تواند نقش خود را به‌عنوان همسر و پدر یک شهروند و یا یک انسان به‌درستی ایفا  کند.

در استفاده از امکانات مادی است که انسان حیات کامل جسمانی را درک می‌کند. ذهن خود را پرورش می‌دهد و روح خود را می‌گشاید.

بنابراین ضروری است که انسان ثروتمند باشد. ثروتمند بودن حق مسلم شماست و هیچ زن  و مرد طبیعی نمی‌تواند به‌ غیر از این فکر کند . کاملاً حق ‌دارید که توجه کامل خود را به علم ثروتمند ثروت‌اندوزی معطوف کنید.

زیرا که شرافتمندانه‌ترین و ضروری‌ترین دانش‌هاست. اگر از مطالعه‌ی این دانش سرباز زنید، در وظیفه‌ای که نسبت به خود و بشریت و حتی خدا دارید کوتاهی کرده‌اید. زیرا بزرگ‌ترین خدمتی که می‌توانید به بشریت کنید این است که بهره‌ی لازم را از وجود خود ببرید.

با تشکر

keramatzade.com