خرید اسید هیومیک

خرید اسید هیومیک

خرید قوی ترین و خالص ترین اسید هیومیک

آیا می دانید اسید هیومیک چیست؟

یک کود ارگانیک و فوق العاده برای گیاهان خانگی و زراعت و باغبانی است

مزایای کودهیومیک اسید شوک:

  • اصلاح کننده خاک
  • کاهنده شوری خاک
  • افزایش جذب مواد غذایی
  • افزایش رشد ریشه
  • حفظ و نگهداری بیشتر آب در اطراف ریشه
  • افزایش طول دوره های آبیاری
  • جلوگیری از خشکی خاک
  • تنظیم و کاهش پ هاش خاک