روش های اندازه گیری دقیق نتایج در سئو

روش های اندازه گیری دقیق نتایج در سئو

‫وقتی که تاثیر تحقیق کلمات کلیدی و همچنین‬ کسب و کار آنلاین را ارزیابی‬ میکنید باید نتایج درست آن را نیز اندازه گیری کنید.‬ اولین موضوعی که باید سازمانها به آن توجه کنند‬ پیاده سازی اهدافی است که به‬ روشنی مقصود آنها را بیان نماید.‬ اولین و مهمترین هدف غیر قابل چشم پوشی،‬ کسب درآمد است. اگر سازمانی سودی بدست نمی آورد‬ پس چندان دوام نخواهد آورد و‬ به این صورت هدف روشن کسب درآمد‬، کسب سرمایه و مهمتر از همه‬ سود آوری برای رشد شرکت لازم است‬. وب سایت، نشانی از مهارت شما برای فروش است‬ و همچنین وب سایت شما باید‬ برای کسب سود، پولی در آورد.‬ شما باید هدف اصلی خود را‬ به یاد داشته باشید در غیر این صورت‬ مسائلی بی اهمیت به نسبت هدف‬ اصلی تر کسب در آمد بیشتر به چشم میخورد‬. در گزارشتان حتما طبق هدف اصلی گزارش را بنویسید‬ و سپس اهداف ثانویه را گزارش نمایید.

مد نظر قرار دادن اهداف در اندازه گیری دقیق نتایج در سئو

‬ من در تمامی گزارشهایم بر‬ هدف اصلی یعنی کسب درآمد سازمان تمرکز میکنم‬. مثلا در سایت فرضی fastreserve.ir‬ ما رزروها را بررسی میکنیم‬ تا ببینیم چه درآمدی داشته ایم و این هدف اصلی ما در تحلیلها میباشد.‬ اهداف ثانویه دفعتا در افزایش یا کسب درآمد تاثیری ندارد‬ ولی اهداف عملکردی آنها در کسب درآمد تاثیر میگذارد.‬ برای نمونه هرکسی که یک فرم حمایتی را پر کند‬ افرادی که به پیشنهادهای ویژه ما علاقه مندند‬ یا افرادی که میخواهند در مورد‬ پیشنهادهای موجود اطلاعات بیشتری کسب کنند و‬ افرادی که برای به روز رسانی ها مشترک میشوند‬ هر کسی که اطلاعات را دانلود کرده و برای‬ دانلودها ثبت نام میکند یا هر کسی مشترک پادکستی میشود‬ اینها اهداف فراخوانی هستند. آنها مبتنی بر عملکرد عمل میکنند‬ در واقع آنها مردم را برای‬ انجام کارهای مختلف تشویق میکنند و‬ ممکن است ما سریعا از اقدامات‬ آن درآمدی کسب نکنیم ولی ممکن‬ است به گذر زمان پول خوبی از آنها بدست آوریم‬. تمام مطالبی که گفته شد تماما جهت بهبود سئو سایت و بهینه سازی سایت می باشد.

همچنین بتوانیم وفاداری مخاطبین خود را جلب کنیم‬ و همچنین اهداف ثانویه نیز وجود‬ دارند که در اهداف اصلی ما دخیل هستند.‬ سطح سوم اهداف، اهداف ثالث نام دارد.‬ اینها شاخصهای عملکردی کلیدی هستند.‬ به عبارت دیگر اینها داشبورد شما هستند.‬ این داشبورد شماست که مطلعتان میکند در مسیر درستی هستید.‬ همانطور که میدانید داشبورد ماشین شما‬ مسیری که دارید میروید را برایتان مشخص نمیکند‬ شما برای اینکار نیاز به‬ GPS یا نقشه دارید.‬ داشبورد ماشین سرعت شما را نشان میدهد‬ میتوانید ببینید که آیا موتور به درستی کار میکند یا خیر.‬ ‫آیا تمام عوامل در راه رسیدن به هدف قرار دارند؟‬ و اینجا است که شما باید‫ بازدیدها، رنکینگ، زمان حضور‬ در سایت، بازدیدهای صفحه و آهنگ جهش را قرار دهید.‬ تمامی این چیزها میتواند تبدیل به هدف و به ویژه‬ رنکینگ گردد، البته وقتی که دریابید این ها‬ تمامی شاخصهای عملکردی کلیدی هستند‬ که داشبورد شما را از همکاری آنها مطلع میسازد‬ ولی شما همچنان باید حواستان به هدف اصلی باشد‬ و بنابراین نباید حواستان به آنها پرت شود.‬ اینها شاخصهای عملکردی هستند که نشان میدهد‬ شما در مسیر درستی قرار دارید‬ برای اینکه به سمت هدف قرار گیرید باید‬ از یک ابزار تحلیل فروش استفاده‬ نمایید.

من همیشه از صفحه گسترده استفاده میکنم‬ و من با قرار دادن فروش میانگین در گوشه‬ میانگین تعداد بازدیدکنندگان در ماه‬ آهنگ تبدیل وب سایت و سود آوری این صفحه گسترده را تهیه میکنم‬ این تنها میانگین است ولی‬ این به شما کمک میکند تا‬ پیشبینی کنید با تمرکز بر هر‬ بخش از وب سایت چه اتفاقی می افتد.‬ به این صورت اگر من بر‫ افزایش تعداد بازدید‬ کنندگان تا ۵%، ۱۰%، ۲۰% یا ۵۰% کار کنم‬ دفعتا نتیجه ای از نظر سود آوری میبینم.‬ البته عوامل همراه دیگری نیز وجود‬ دارد و این تنها یک بخش از آن است‬. ‬‬‬