نسخه بتای برنامه Music سونی یک آپدیت دیگر را پیش از نسخه اصلی دریافت کرد

نسخه بتای برنامه موزیک سونی این روزها به روزرسانی های متعددی را تجربه میکند. در فاصله ده روز از انتشار آپدیت قبلی باز هم سونی نسخه ای جدید از این برنامه را منتشر و در اختیار کاربران خود قرار داده است.

در این نسخه گزینه Throw به منوی Cast منتقل شده و گزینه My library یکبار دیگر به منوی اصلی برنامه اضافه شده است. همچنین امکان ویرایش اطلاعات حالا توسط این نسخه در اندروید مفهومی سونی نیز امکان پذیر خواهد بود.

Music Beta نسخه اولیه برنامه Music سونی است، که معمولا پیش از انتشار هر نسخه رسمی منتشر شود. Music Beta همیشه قبل از انتشار یک نسخه جدید از برنامه موزیک اکسپریا به عنوان یک نسخه اولیه ارائه میشود و بعد از گذشت مدت زمان کوتاهی تبدیل به نسخه نهایی میگردد. معمولا Music Beta امکاناتی بیشتر از نسخه اصلی برنامه Music را با خود به همراه دارند اما ممکن است برخی ایراداتی نیز در دل خود جای داده باشند.
نسخه بتای برنامه موزیک سونی این روزها به روزرسانی های متعددی را تجربه میکند. در فاصله ده روز از انتشار آپدیت قبلی باز هم سونی نسخه ای جدید از این برنامه را منتشر و در اختیار کاربران خود قرار داده است.

در این نسخه گزینه Throw به منوی Cast منتقل شده و گزینه My library یکبار دیگر به منوی اصلی برنامه اضافه شده است. همچنین امکان ویرایش اطلاعات حالا توسط این نسخه در اندروید مفهومی سونی نیز امکان پذیر خواهد بود.

Music Beta نسخه اولیه برنامه Music سونی است، که معمولا پیش از انتشار هر نسخه رسمی منتشر شود. Music Beta همیشه قبل از انتشار یک نسخه جدید از برنامه موزیک اکسپریا به عنوان یک نسخه اولیه ارائه میشود و بعد از گذشت مدت زمان کوتاهی تبدیل به نسخه نهایی میگردد. معمولا Music Beta امکاناتی بیشتر از نسخه اصلی برنامه Music را با خود به همراه دارند اما ممکن است برخی ایراداتی نیز در دل خود جای داده باشند.

منبع : سایت تخصصی اکسپریا سونی