پیدا کردن لیست کلمات کلیدی گوگل

پیدا کردن لیست کلمات کلیدی گوگل

 

‫در داده های کلیدواژه ای که شما میتوانید بدست آورید‬ همیشه میتوان واژه ها را بررسی‬ کرد و آنها را مورد استفاده قرار داد‬‬‬، ‫اینکار را باید در مراحل اولیه ی‬ تحقیق کلمات کلیدی انجام داد‬. همچنین زمانی که در حال بررسی‫ تحلیلهای خود در مورد چگونگی‬ پیدا شدن وب سایت توسط مردم هستید‬ راحتترین کار این است که لیستهای کلیدواژه ها را در‬ گروهی که ساخته اید ببینید و سپس پرسشهایی از‬ کلیدواژه هایی که شما را قادر‬ به داشتن بینیش بهتری از‬ فرمول لیست کلیدواژه های ساده میسازند،‬ در آن شما میتوانید مقصد‬ جستجوگران را پیش برده و بر استراتژی خود اعمال سازید‬.

لیست کلیدواژه ها

با پرسیدن چرایی این مسئله‬ میتوانید بر استراتژی خود در حیطه ی‬‬‬‬‬ مفاهیمی که برای کسب و کار مشخص‫ تر است تمرکز نمایید.‬ لیستی از کلیدواژه های محبوب‬ که به وب سایت باز میگردد بسازید، این تضمین‬ نمیکند شما به دنبال مفهوم درست‬ هستید یا خیر. برای اینکار باید بپرسید چرا این عبارت؟‬ چرا این گروه چنین عبارتی را‬‬‬‬‬ ‫دوست دارند؟ چرا این همکاران؟‬ چرا چنین سطح انتظاراتی بین هتل و اقامتگاه وجود دارد؟‬ چرا چنین فرقی بین پیاده روی و مسافرت وجود دارد؟ چه تعداد جستجو گر این عبارتها را تبادل میکنند؟‬ آیا میتوانیم این عبارتها را تبادل‬ کنیم تا با جستجوگران ملاقات نماییم؟‬ یا باید به نوعی از آنها‬ استفاده کنیم که از نظر نگارشی درست باشند.‬ باید به خوبی در مورد‬ واژه های مورد تحقیق فکر کنید‬ و برای اینکار تنها باید سوال بپرسید و‬ به دنبال مفاهیمی از نیت و انتظار جستجو گران باشید‬ و به این صورت قادر خواهید شد‬‬‬ ‫یک گام دیگر برای حرکت از بهینه سازی سایت و سئو ابتدایی‬ به رویکردی حرفه ای بردارید و‬ این گام فکر کردن مانند یک جستجو گر است‬‬‬.