فروردین ۱, ۱۴۰۲

وب دنیا

مجله تکنولوژی و فناوری ,دانلود و آموزش رایگان وردپرس و دنیای وب

چه کار هایی می توان برای توانمندسازی زنان و دختران پناهنده انجام داد؟

همانند بسیاری از زمینه های دیگر، این واقعیت که حوزه حقوق پناهندگان به جنسیت حساس شده، وضعیتی بوده که در طول زمان در نتیجه افزایش تقاضای زنان به پناهندگی در سراسر جهان رخ داده است. در این بین موضوع اشتغال آنها مهم ترین بحث به شمار می اید. در این مطلب به کار هایی که می توان برای توانمندسازی زنان و دختران پناهنده انجام داد می پردازیم.

مشکلات جدی بر سر راه توانمندسازی زنان و دختران پناهنده

زنان و دخترانی که در واقعیت کنونی نزدیک به نیمی از پناهندگان جهان را تشکیل می دهند، با اشکال بسیار جدی و مشکلات مبتنی بر جنسیت مواجه هستند. زنان و دختران پناهنده به دلایلی که زندگی آنها را در کشورشان ناپایدار است، به ویژه جنگ و فرآیندهای ناشی از آن، مجبور شده اند کشور خود را ترک کنند

ناتوانی زنان و دختران پناهنده در استقلال اقتصادی

هنوز دختران و زنان پناهنده نمی توانند از خدمات ارائه شده در مراکز مشاوره زنان برخی دولت های محلی بهره مند شوند و همچنان با مشکلات و تبعیض مواجه هستند. در دسترسی به مکانیزم های موجود عدم آگاهی زنان در این زمینه نیز مشکل جدی ایجاد می کند. با این حال، حتی با وجود اینکه زنان از آنچه می توان انجام داد آگاه هستند، به دلیل مارپیچ خشونتی که در آن قرار دارند، ناتوانی آنها در استقلال اقتصادی و توانمندسازی پناهندگان و زنان و دختران پناهنده بسیار است.

در این شرایط، محرومیت از ابزارهای توانمندسازی زنان و دختران پناهنده، زبان، فشار همسر و خانواده، فرزندانی که مسئولیت آنها را بر عهده دارند و ناتوانی در داشتن شبکه ای مناسب از همبستگی، زنان پناهنده را وارد مارپیچ تبعیض و خشونت می کند. در چنین وضعیتی امید، باور و مقاومت می تواند دختران و زنان پناهنده را از این بن بست نجات دهد.

گاهی دختران پناهنده مجبور می شوند به عنوان کودک کار فعالیت کنند، تحصیلات خود را ناتمام بگذارند و در سنین پایین ازدواج کنند و به قدرت اقتصادی ناکافی خانواده پناه ببرند.

مهمترین گام برای توانمندسازی زنان و دختران پناهنده

در این راستا، مهمترین گامی که باید برای توانمندسازی زنان و دختران پناهنده برداشته شود، اجرای سیاست هایی است که زنان را چه در سطح اجتماعی و چه در سطح دولتی به شیوه ای مصمم تر و مؤثرتر توانمند کند. نه تنها حمایت از فرآیندهای کار ویژه نقش های سنتی زنان، بلکه به طور کلی توانمندسازی اقتصادی، ایجاد انگیزه برای زنان جوان پناهنده ای که می خواهند به تحصیل خود ادامه دهند و اجرای قوی تر تحریم ها در صورت محرومیت دختران جوان از تحصیل، توسعه سیاست های واقع بینانه، اجرای فرآیندهای قانونی «بر اساس بیانیه زنان» و اجرای مجازات های بازدارنده علیه مرتکبین خشونت جنسی، گام های واقع بینانه ای است که می توان در این زمینه برداشت.

راه کار های توانمندسازی زنان و دختران پناهنده

  • فراهم کردن بستر مناسب اشتغال زایی برای توانمندسازی زنان و دختران؛
  • پایان دادن به همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران پناهنده؛
  • از بین بردن خشونت علیه همه زنان و دختران، از جمله قاچاق انسان، جنسی و همه اشکال سوء استفاده در فضاهای عمومی و خصوصی؛
  • حذف همه ی اقدامات مضر مانند ازدواج کودکان، ازدواج زودهنگام، ازدواج اجباری و ختنه زنان؛
  • تخصیص و ارزش گذاری برای مراقبت و کار خانگی بدون دستمزد، در صورت مناسب بودن با شرایط ملی، از طریق ارائه خدمات، زیرساخت ها و سیاست های حمایت اجتماعی و ارتقای تقسیم مسئولیت در خانواده و خانواده؛
  • تضمین دسترسی همگانی به سلامت جنسی و باروری و حقوق باروری، همانطور که در چارچوب برنامه اقدام کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه، پلتفرم اقدام پکن و اسناد نتیجه کنفرانس های بازنگری آنها توافق شده است؛
  • اصلاحات به گونه ای که زنان از حقوق مساوی برای مالکیت و کنترل زمین و سایر اشکال دارایی، خدمات مالی، ارث و منابع طبیعی و همچنین منابع اقتصادی، مطابق با قوانین ملی برخوردار باشند؛
  • افزایش استفاده از فناوری های توانمند به ویژه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی برای حمایت از؛
  • حصول اطمینان از اینکه زنان از طریق مشارکت کامل و مؤثر در تمام سطوح فرآیندهای تصمیم گیری در زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از فرصت های برابر برای رهبری برخوردار هستند.

یکی از بهترین کمک ها برای بهبود مشیعت پناهندگان، خرید محصولات دست ساز پناهندگان می باشد که به آنها در تامین مخارج کمک ویژه می کند.