آشنایی با متا تگ canonical

آشنایی با متا تگ canonical

‫موتورهای جستجو برای پیدا و فهرست کردن تمامی صفحات اینترنت‬ مبتنی بر آدرسهای منحصر به فرد‬ اشاره کننده به آن محتوا عمل میکنند.‬ با وجودی که برای هر صفحه‫ در اینترنت تنها باید یک‬ آدرس منحصر به فرد وجود داشته باشد‬ گاها ما میتوانیم صفحات وب یکسانی‬ را با آدرسهای مختلفی معرفی کنیم‬ و چندین آدرس در فهرست موتورهای جستجو داشته باشیم‬‬‬. ‫یک راه رایج برای اینکار استفاده از پارامترهای آدرس است‬، اینها داده هایی هستند که به‬ انتهای آدرس الحاق میشوند و‬ برای چیزهای مختلفی میتوان از آنها استفاده نمود.‬ گاها آنها میتوانند محتوایی که بر‬ صفحه نمایش می یابد را کنترل کنند‬ و دراین موارد، آدرسهای مختلف‬ در واقع صفحات مختلف هستند‬. در مواقع دیگر آنها هیچ ارتباطی به محتوا ندارند‬ آنها میتوانند برای گردآوری اطلاعات شناسایی‬ یا پارامترهای پیگیری مورد استفاده قرار بگیرند‬ و با وجودی که آدرس میتواند‬ متفاوت باشد ولی بر محتوا تاثیری گذاشته نمیشود.‬ مشکل اینجاست که موتورهای جستجو نمیتوانند‬ فرض بگیرند که کدام پارامتر آدرس برای‬ محتوا مهم است و کدام نیست.‬ یک راه برای حل این مشکل ‫در سایت استفاده از متا تگ canonical میباشد‬. این تگ که شما به صفحه‬‬‬ ‫اضافه میکنید به عنوان معرفی نامه ای‬ برای موتورهای جستجو به شمار میرود.‬ این متا تگ به موتورهای جستجو میگوید که‬ مستقل از آدرسی که در نوار آدرس نمایش یافت،‬ این آدرس را به عنوان آدرس اصلی محتوا فهرست کند.

راه دوم استفاده از متا تگ canonical

‬ راه دیگری که برای درک چگونگی‬ استفاده سایت از پارامترهای آدرس‬ این است که از طریق‬ گوگل وبمستر تولز و وبمستر بینگ‬‬‬‬ ‫به موتورهای جستجو آن را اعلام کنید.‬ در اینجا میتوانید به موتورهای جستجو اعلام کنید‬ که پارامتر آدرسی را نادیده بگیرد یا خیر.‬ یک دلیل دیگر وجود محتوای چند‬ برابر شده به خاطر این است که‬ محتوا میتواند از مکانی به مکان دیگر انتقال یابد،‬ به این صورت ممکن است مکان‬ جدید و قدیم آن در‬ موتور جستجو به طور همزمان فهرست شده باشد.‬ برای پیشگیری از چنین وضعیتهایی هر وقت‬ که محتوایی را جا به جا کردید‬ باید دستورات هدایت مجدد و یا ریدایرکت را پیاده سازی کنید.‬ هدایت مجدد مختلفی وجود دارد که‬ وب مستر میتواند از آن بهره ببرد‬ ولی ما قصد داریم به دو تا از آنها بپردازیم‬. اولین آن ۳۰۲ یا هدایت مجدد موقتی نام دارد،‬ این دستور برای جا به جایی های‬ کوتاه مدت استفاده میشود‬ مثلا برای زمانهایی که شما برای‬ تعمیرات صفحه ی جایگزینی را نشان میدهید‬‬. ‫به این صورت به موتورهای جستجو‫ اعلام میشود که صفحه مورد نظر‬ شما در حال حاضر در دسترس نیست بعدا مراجعه کنید، بنابراین تغییری در فهرستتان ندهید‬. برای جا به جایی های دائمی‬ محتوا که مورد توجه موتورهای جستجو قرار دارد‬ باید از دستور هدایت مجدد دائمی یا ۳۰۱ استفاده کنید‬. این دستور هدایت مجدد به موتورهای جستجو اعلام مکیند‬ که شما آدرس قبلی این محتوا‬‬‬ ‫را فهرست کرده اید و آن آدرس دیگر وجود ندارد‬. به این صورت موتور جستجو تمام‬ اطلاعاتش در مورد آدرس قبلی را بر‬ آدرس جدید یا جایی که محتوا‬ در آن قرار گرفته است اعمال می نماید‬. برای حتمیت آگاهی موتورهای جستجو از آدرس صفحات سایتتان‬ شما باید آدرسهای منحصر به فردی‬ برای هر یک داشته باشد، به این صورت‬ موتورهای جستجو میتوانند بهتر آنها را‬ فهرست کنند و به این صورت‬ میتوانید رتبه ی بالاتری در نتایج جستجو کسب کنید‬‬.