اهمیت امتیاز کیفیت در کمپین تبلیغاتی گوگل ادوردز

اهمیت امتیاز کیفیت در کمپین تبلیغاتی گوگل ادوردز

 

‫وقتی که در حال استفاده از‬‬ گوگل ادوردز میباشید موضوع مهم این است که Quality‫Score‬ را به یاد بسپرید.‬ امتیاز کیفیت، شما را قادر به گرفتن امتیاز برای‬ تلاشهایتان در ساخت گروه های تبلیغاتی‬، تبلیغات و صفحه فرود میسازد.‬ وقتی که امتیاز با کیفیتی دارید‬ نمایش بیشتری یافته و نمایش فراوانی‬ برای هزینه کم خواهید داشت‬ و با امتیاز گیری از آنجایی که آن زمان بیشتری برای‬ ساخت کمپین وجود دارد، برای شروع تا پایان‬ یک استراتژی کلیدواژه گزاری بسازید.‬ هرچه کلیدواژه های کم قیمت تری‬ داشته باشید نمایش بیشتری خواهید داشت‬.‬‬‬‬‬‬

امتیاز کیفیت در کمپین تبلیغاتی گوگل

ما‬ باید در مورد امتیاز کیفیت بدانیم‬ و این اطلاعات مفیدی در‬ کمپین تبلیغاتی گوگل می باشد.‬ اولین المان از امتیاز کیفیت مقدار تمایل برای‬ پیشنهاد دادن برای تبلیغات در زمان کلیک می باشد‬ و امتیاز کیفیت چهار عامل دیگر را کاهش میدهد‬ کپی در تبلیغات، آهنگ کلیک‬ مقداری که مردم بر این تبلیغات کلیک میکنند،‬ زمان لود صفحه فرود و ارتباط صفحه فرود‬ هر کدام از این المانها را جدا جدا بررسی میکنیم‬، بنابراین کپی تبلیغات اهمیت دارد چون چیزی که بررسی میکنیم‬ کلیدواژه ی مشخصی در تبلیغات است.‬ وقتی که واژه جستجو میشود تبلیغات شما نمایش می یابد.‬ اگر بر واژه مشخصی پیشنهاد شود‬ تبلیغات باید واژه را بازتاب کند‬ بنابراین سوال اول این است که‬ که شما از این کلیدواژه ها‫ در تبلیغ استفاده میکنید؟‬ ‬
نرخ پیشنهاد عامل بزرگی است. شما برای هر بازدید چه مبلغی می پردازید؟‬ آیا شما رتبه تان از رقبا‬ کمتر است؟ چقدر رتبه تا‫ن کمتر از رقبا است؟‬ یا اینکه پیشنهاد شما چقدر بالاتر از رقبا است؟‬‬ گاها من مردمی را میبینم که میخواهند‬ بودجه را مقیاس بندی کننده و‬ بیش از ۵ دلار در روز صرف کنند‬ البته آنها ۲۰۰ واژه پیشنهاد میکنند. این بودجه‬ ای کافی برای درخواست نیست‬ و احتمالش وجود دارد که بودجه‬ شما در میانه روز تمام شود و‫ هیچ کس تبلیغ شما را نبیند‬ و به این صورت شما باید‬ درخواستها برای کلمات کلیدی مشخصی را درک کنید‬. آهنگ کلیک مبتنی بر تعداد دفعاتی است که مردم‬ تبلیغات شما را دیده و بر‬ آن کلیک کرده اند و بنابراین عملکرد تبلیغات‬‬‬ عامل مهمی در امتیاز کیفیت است‬ بنابراین نه تنها تبلیغات بلکه گروه تبلیغاتی‬ در عمکلرد گذشته اکانت می باشد‬ و در آن صفحه فرودی که‬ مردم کلیک میکنند قرار دارد.‬ وقتی که آنها صفحه فرود را‬ ببینند شما چه کار میکنید؟‬ بنابراین صفحه فرود باید با زبان واژه هایی که شما‬ بر آن پیشنهاد میدهید همخوانی داشته‬ باشد. زمان لود از اهمیت بسیاری برخوردار است.‬ صفحه فرود میتواند برای لود سریعتر بهینه سازی شود‬. چیزی که باید در اینکار توجه‬ داشته باشید تجربه کاربری است‬ چون مشتری در موتور جستجو شما را پیدا میکند‬. مخاطبین اولیه اگر برای لود صفحه منتظر بمانند‬ و تجربه ی خوبی نداشته باشند‬ شما امتیاز کیفیت کمی دریافت میکنید‬ بنابراین شما میتوانید تصاویر و فایلهای‬ خود را بهینه سازی کنید تا لود سریعتری داشته باشید.‬ در اینجا چند قانون برای‬ تنظیم اکانت AdWords را‬ در اختیارتان قرار میدهم‬. یک گروه تبلیغاتی واضح برای کلیدواژه های مشخصتان بسازید‬. اگر مردد هستید گروهی جدید بسازید. هر چه در‬ گروه های تبلیغاتی در مورد کلیدواژه‬ مشخصتر عمل کنید امتیاز بهتری دریافت میکنید‬. از آن واژه ها حتما در‬ عنوان و کپی تبلیغاتهایتان استفاده نمایید‬. از یک آدرس واضح که کلیدواژه هایی در تبلیغات دارد‬ استفاده کنید تا به مردم نشان‬ دهد که به صفحه فرود مشخصی میروند‬ و یک صفحه فرود واضح برای هر گروه بسازید.‬ همیشه از کلیدواژه های مشخص بر‬ صفحه فرود در تبلیغاتها استفاده نمایید‬ و همانطور که گفتم این به نظر بدیهی است‬ ولی بسیاری از بازاریابان این گامهای ابتدایی را طی نمیکنند‬.‬ شما گروه های تبلیغاتی بسازید،‬ آنها را با صفحه فرود مطابقت دهید و بسیاری از اوقات شما باید صفحات فرودی برای بهینه سازی بهتر برای‬ گروه های تبلیغاتی بسازید و مطمئن‬ شوید که استراتژی پیشنهاد دهی شما‬ با تمامی جوانب فرایند تبلیغات برای جستجو گر همخوانی دارد‬‬‬‬‬‬‬