فیزیوتراپی چیست؟

فیزیوتراپی چیست؟ فیزیوتراپی یا بازپروری فیزیکی Physical Therapy از جمله خدمات حوزه ی پزشکی است که با متدهایی تخصصی  و روش های فیزیکی غیر تهاجمی…