تراکم کلمه کلیدی چیست؟

تراکم کلمه کلیدی چیست؟   اگر بخواهیم تراکم کلمه کلیدی یا چگالی کلمه کلیدی (Keyword Density) را به صورت مختصر توصیف کنیم، باید بگوییم که…

425